Algemene voorwaarden
illustraties voor persoonlijk gebruik

Deze voorwaarden zijn ENKEL van toepassing op illustraties voor persoonlijk gebruik, en zijn NIET van toepassing op projecten met commerciële doeleinden, zodus kan de illustratie enkel gebruikt worden voor persoonlijk gebruik.

Het aanvragen van een illustratie betekent dat de klant onderstaande Voorwaarden gelezen en begrepen heeft en ermee instemt gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

ImagiNelle kan deze Voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, van kracht vanaf het moment dat deze op de website zijn geplaatst. 

1. Algemeen

 1. ImagiNelle signeert elke illustratie. Deze subtiele handtekening mag niet worden verwijderd.
 2. ImagiNelle behoudt het recht om een illustratie-aanvraag te weigeren om eender welke reden. ImagiNelle is niet verplicht de reden van de weigering aan de klant te melden. 
 3. ImagiNelle behoudt het recht op eender welk moment en om eender welke reden (al dan niet tijdelijk) geen opdrachten voor persoonlijk gebruik meer aan te nemen, zelfs wanneer er nog open sloten beschikbaar zijn in het aanvraagformulier. In dat geval wordt de pagina Illustraties voor persoonlijk gebruik (tijdelijk) afgesloten.

2. Prijzen en betaling

 1. De prijzen in de prijslijst voor illustraties voor persoonlijk gebruik bij ImagiNelle zijn basisprijzen en zijn onderhevig aan verandering naargelang het gevraagde werk. Ze worden weergegeven in Euro's en zijn inclusief werkuren, research en aanpassingen (cfr. 4. Aanpassingen).
 2. ImagiNelle is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting, waardoor er geen BTW wordt aangerekend voor het maken van illustraties voor persoonlijk gebruik.
 3. ImagiNelle behoudt het recht de prijzen te wijzigen en aan te passen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving, van kracht vanaf het moment dat deze op de website zijn geplaatst.
 4. Wanneer de klant een illustratie voor persoonlijk gebruik aanvraagt, voorziet ImagiNelle de klant van een gepersonaliseerde offerte op basis van de illustratie-aanvraag en eventuele bijkomende vragen.
 5. Bij ondertekening van de offerte, krijgt de klant een voorschotfactuur toegestuurd waarop wordt verzocht het voorschot (40% op het totaalbedrag) te voldoen via bankoverschrijving binnen 14 kalenderdagen. Van zodra ImagiNelle het voorschot ontvangen heeft, gaat het werk aan de illustratie van start.
 6. Wanneer de illustratie voltooid is, ontvangt de klant de eindfactuur. Pas wanneer het resterende bedrag van 60% voldaan is via bankoverschrijving, wordt de afgewerkte illustratie aan de klant bezorgd (cfr. 5. Aanlevering).

3. Proces

 1. De inhoud en het formaat van de illustratie wordt vóór aanvang van de uitvoering besproken.
 2. Het maken van de illustratie verloopt in drie fases:
  1. Schetsen
  2. Basiskleur
  3. Afwerking (lijnwerk, schaduw, licht, details, verfijning)
 3. Op het einde van elke fase wordt feedback van de klant gevraagd. Om feedback te kunnen verlenen aan ImagiNelle, krijgt de klant de illustratie per e-mail toegestuurd in lage resolutie, kleine bestandsgrootte en met watermerk. Het is niet toegestaan dat de klant dit bestand gebruikt voor eender welk ander doel dan feedback aan ImagiNelle. Het is dus niet toegestaan dat de klant dit bestand gebruikt voor drukwerk, het online plaatsen, etc.
 4. De klant verbindt zich ertoe ImagiNelle zo spoedig mogelijk van feedback te voorzien zodat vertraging in het proces vermeden wordt.
 5. De duur van de opdracht kan variëren naargelang de grootte en/of complexiteit van de illustratie, gezondheid,  lopende projecten van ImagiNelle en andere klanten.
 6. Indien de vooraf geschatte leverdatum niet gehaald kan worden, maakt ImagiNelle dit zo snel mogelijk kenbaar aan de klant. De klant heeft hierbij geen recht op een schadevergoeding.

4. Aanpassingen

 1. Tijdens de uitvoering van de opdracht kan de klant een aantal aanpassingen vragen, tot maximaal 4 in totaal (minimale aanpassingen worden hier niet bijgerekend). Dit is inbegrepen in de prijs. De klant dient daarom bij de illustratie-aanvraag te zorgen voor voldoende kwalitatief referentiemateriaal en een duidelijke omschrijving van de gewenste illustratie zodat het aantal aanpassingen beperkt blijft tijdens het maken van de illustratie.
 2. Indien de klant een aanpassing vraagt aan een fase die eerder werd goedgekeurd of de klant vraagt een grote aanpassing aan de afgewerkte illustratie, zal dit extra worden aangerekend. Deze extra aanrekening is afhankelijk van de grootte en complexiteit van de aanpassing. ImagiNelle brengt de klant schriftelijk op de hoogte van deze extra aanrekening en het bedrag hiervan vóór de aanpassing wordt doorgevoerd. Het bedrag zal mee op de eindfactuur staan.

5. Aanlevering

 1. Wanneer de illustratie klaar is en de eindfactuur werd voldaan, ontvangt de klant de afgewerkte illustratie per e-mail in hoge en kwalitatieve resolutie (300 DPI) in JPG en/of PNG en zonder watermerk, zodat die de illustratie indien gewenst kan laten drukken. Dit wil zeggen dat de klant geen fysiek product ontvangt van ImagiNelle. Het drukken van de illustratie is voor rekening van de klant. ImagiNelle blijft wel beschikbaar voor eventueel advies omtrent het laten drukken van de illustratie.
  De klant ontvangt de afgewerkte illustratie eveneens in lage resolutie (72 DPI) in JPG om, indien gewenst, te uploaden op de persoonlijke website en sociale media van de klant.

6. Copyrightrechten

 1. Ellen Clé (ImagiNelle),
  1. behoudt alle auteursrechten over de illustratie;
  2. eist niet de intellectuele eigendom van de illustratie op;
  3. verkoopt de illustratie niet door en verwerft er verder geen inkomsten mee;
  4. behoudt het recht om de illustratie te gebruiken in haar portfolio, op haar website en sociale media ter promotie van haar werk en haar bedrijf.
 2. De klant,
  1. behoudt de intellectuele eigendomsrechten over de illustratie;
  2. gebruikt de illustratie enkel voor persoonlijk gebruik;
  3. verwerft geen inkomsten met de illustratie, op welke manier dan ook (niet doorverkopen, niet laten drukken om door te verkopen, niet gebruiken voor “Print On Demand”-services, …);
  4. gebruikt de illustratie niet voor commerciële doeleinden;
  5. mag de illustratie uploaden op diens website en sociale media, enkel in het kader van persoonlijk gebruik;
  6. wijzigt niets zelf aan de illustratie zonder de toestemming van ImagiNelle;
  7. beweert niet dat de illustratie zelf gemaakt is;
  8. verwijdert de handtekening van ImagiNelle niet van de illustratie.
 3. Het volgende wordt beschouwd als schending van copyright:
  1. Het gebruiken van de illustratie voor commerciële doeleinden;
  2. Inkomsten verwerven met de illustratie, op welke manier dan ook;
  3. Het aanpassen van de illustratie zonder de toestemming van ImagiNelle;
  4. Beweren dat de illustratie zelf gemaakt is;
  5. De handtekening van ImagiNelle verwijderen van de illustratie;
 4. Indien de klant één of meerdere bovenvermelde voorwaarden schendt, verliest die alle bovenvermelde rechten op de illustratie en zal ImagiNelle stappen ondernemen om verder gevolg te geven aan de schending van de copyright. ImagiNelle behoudt het recht om de illustratie te gebruiken voor promotie en commerciële doeleinden.
 5. Indien de klant, na het voltooien van de opdracht, de illustratie toch wenst te gebruiken voor commerciële doeleinden, neemt die contact op met ImagiNelle.

7. Terugbetaling / annulering

 1. ImagiNelle behoudt het recht om de opdracht te annuleren en terug te betalen op eender welk moment, om eender welke reden. ImagiNelle is niet verplicht de reden van de annulering aan de klant te melden. 
 2. De klant heeft geen recht op een terugbetaling van zodra het voorschotfactuur werd betaald en het werk aan de illustratie van start is gegaan.
 3. Indien ImagiNelle om eender welke reden niet in staat is te starten met de illustratie, en het voorschot werd reeds betaald, wordt het voorschot volledig terugbetaald.

8. Klanttevredenheid

 1. ImagiNelle garandeert al het mogelijke te doen om de klant tevreden te stellen.
 2. Indien de klant ontevreden is omtrent de illustratie, maakt die dit onmiddellijk schriftelijk kenbaar aan ImagiNelle zodat er samen tot een oplossing kan gekomen worden.
 3. Indien de illustratie een persoonlijke aangelegenheid betreft of indien de illustratie niet vóór een bepaalde aanvangsdatum gepubliceerd mag worden, zal ImagiNelle tegemoet komen aan de voorwaarden betreffende het online plaatsen op haar website en sociale media, mits dit besproken wordt vóór ImagiNelle van start gaat met het maken van de illustratie.