• I'm currently closed for commissions. However, feel free to contact me for more information, prices, ... and/or to put you on my waiting list.
  • Momenteel ben ik gesloten voor commissies, maar contacteer me gerust voor meer informatie, prijzen, ... en/of om je op mijn wachtlijst te plaatsen.

Hoe maak je jouw werk?

Het meeste van mijn werk maak ik digitaal. Hiervoor gebruik ik Adobe Photoshop CC en een Wacom Cintiq waarbij ik rechtstreeks op mijn computer teken. Ik start steeds met een schets en ik bouw lagen op tot ik tevreden ben met het eindresultaat. 
In mijn vrije tijd teken ik van tijd tot tijd ook met potlood en papier, waarbij ik soms ook inkt gebruik, markers en waterverf.

Voor commissies werk ik voorlopig uitsluitend digitaal.

Wat teken je?

Ik specialiseer me in het tekenen van karakters en wezens, meestal met een natuur- en/of fantasierijke ondertoon maar dat hoeft niet. Ik teken heel graag cartoonstijl met een groot schattigheidsgehalte en rijke kleuren. Dat kan gaan van een (familie)portret tot volledig imaginaire illustraties. 

Ben je freelancer?

Ik ben een zelfstandige illustrator in bijberoep, gevestigd in Heist-Op-den-Berg (België).

Verkoop je prints?

Prints verkoop ik voorlopig nog niet, maar dit is iets dat ik de toekomst zeker ga doen.

Neem je commissies aan?

Momenteel ben ik bezig met een aantal projecten en neem ik geen nieuwe commissies aan. Indien je dat wenst kan ik je wel op mijn wachtlijst plaatsen. Stuur me gerust een bericht voor meer informatie.

Wat zijn je prijzen?

Prijzen zijn afhankelijk van het gevraagde werk. Dit vertaalt zich voornamelijk in het aantal werkuren en de mate van ‘afwerking’ per illustratie. Dit houdt in:

  • Schets, lijntekening, gekleurde lijntekening of een volledig afgewerkte illustratie
  • Portret, buste of volledig lichaam
  • Geen achtergrond, simpele achtergrond of gedetailleerde achtergrond
  • Algemene mate van detail

Op basis van deze informatie en eventuele bijkomende vragen van mijn kant, kan ik een gepersonaliseerde prijs opmaken voor jouw illustratie of project aan de hand van een offerte. Wanneer deze getekend is voor akkoord en de betaling van het voorschot is voldaan, start ik met de commissie.

Neem gerust contact met me op indien je meer informatie wenst.

How do you create your art?

Most of my work is made digitally, and as such my main tools are Adobe Photoshop CC and a Wacom Cintiq. This means I draw directly on my computer, where I start with a sketch first and then build up layers until I get the finished result.
In my spare time I draw traditionally (paper - pencil) from time to time too. Sometimes I use ink, markers and occasionally watercolor as well. 

For commissions, I work exclusively digital for now.

What do you draw?

I like to draw characters and creatures. Most often my subjects are nature- and/or fantasy related, but not necessarily. My style is described as cartoony and cute, with rich colors. My work varies from (family)portrets to complete imaginary illustrations.

Are you a freelancer?

I'm a freelance illustrator as a secondary profession, running my own creative business located in Heist-Op-den-Berg (Belgium).

Do you sell prints of your art?

I don't sell prints yet, but this is something I will look into in the near future.

Do you take commissions?

At the moment I'm working on a number of projects, so currently I'm closed for new commissions.  However, I can put you on my waiting list if you want. Feel free to contact me for more information.

What are your rates?

Rates will depend on the commissioned artwork, which will translate in working hours and the level of finish per illustration. More specifically:

  • Sketch, line-art, colored line-art or a completely rendered illustration
  • Portret, bust or full body
  • No background, simple background or detailed background
  • Level of detail overall

Based on this information and additional questions I might ask you, I can estimate the rate for your personal illustration or project and I will send you a quotation. Once you have signed for agreement and the advance payment has been effected, I will start on your commission.

Please feel free to contact me if you want to know more.