• I'm currently closed for commissions. However, feel free to contact me for more information, prices, ... and/or to put you on my waiting list.
  • Momenteel ben ik gesloten voor commissies, maar contacteer me gerust voor meer informatie, prijzen, ... en/of om je op mijn wachtlijst te plaatsen.

Bedacht en geschreven door Grady Means
Geïllustreerd door Ellen Clé | ImagiNelle
Gepubliceerd door Surrogate Press

Created and written by Grady Means
Illustrated by Ellen Clé | ImagiNelle
Published by Surrogate Press

Meerderjarig worden is voor de meeste kinderen een moeilijke levensovergang, maar het kan voor veel kinderen bijzonder traumatisch zijn als ze verward zijn over hun geslacht en seksuele identiteit. Felix begint te ontdekken dat hij een ongewone vogel is, die de weg kwijt is. Gelukkig komt hij de vreemde en merkwaardige Gaylebird tegen, die hem helpt op zijn persoonlijke reis naar een geweldig leven.

De avonturen van Felix de Flamingo is een verhaal voor alle kinderen (en vele volwassenen) om hen te helpen, of om hen te helpen anderen beter te waarderen die misschien een moeilijkere, geheime, vaak zeer eenzame, strijd voeren.

Voor meer informatie en aankoop kan je terecht op

https://felixtheflamingo.com/

en https://surrogatepress.com/felix-the-flamingo.

Let op: 'The Adventures of Felix the Flamingo' is op dit moment alleen in het Engels verkrijgbaar.

Coming of age is a difficult life transition for most children, but it can be particularly traumatic for many kids confused about their gender and sexual identities. Felix begins to discover that he is an unusual bird, who has lost his way. Fortunately, he stumbles across the odd and curious Gaylebird, who helps him on his personal journey to a great life. 

The Adventures of Felix the Flamingo is a story for all children (and many adults) to help them along, or to help them better appreciate others who may be having a more difficult, secret, often very lonely, struggle.

For more information and purchase, please visit

https://felixtheflamingo.com/

and https://surrogatepress.com/felix-the-flamingo.

Please note: 'The Adventures of Felix the Flamingo' is currently only available in English.

Hieronder een kleine selectie van de illustraties uit het boek:

Below is a small selection of the illustrations from the book: