• I'm currently closed for commissions. However, feel free to contact me for more information, prices, ... and/or to put you on my waiting list.
  • Momenteel ben ik gesloten voor commissies, maar contacteer me gerust voor meer informatie, prijzen, ... en/of om je op mijn wachtlijst te plaatsen.

Hip hip hurray!

Published on 1 October 2020 at 17:07

Wat vliegt de tijd! Vandaag is het een heel belangrijke dag voor mij. Op deze dag één jaar geleden ben ik één van de grootste avonturen van mijn leven ingestapt door te starten als zelfstandige in bijberoep met mijn eigen bedrijfje: ImagiNelle. En vandaag blazen we al het eerste kaarsje uit! Hieperdepiep!
En wat een fantastisch eerste levensjaar is het al geweest. Ik kan me heel eerlijk geen betere start van mijn zelfstandige leven voorstellen. Ik heb al mogen meewerken aan meerdere fantastische projecten waar kleine striptekenende Ellen alleen maar van kon dromen.

Zo heb ik al de eerste twee boekjes mogen illustreren van de kinderboekenreeks “Nestje – e ratteke uit de ruien” door mijn goede vriend en fantastische auteur Patrick Van Ouytsel, en ik ben intussen ook al bezig aan het derde boekje!

Verder heb ik tijdens de voorbije maanden – en de reden waarom ik lange tijd van de aardbol verdwenen leek – mijn eerste Amerikaans kinderboek mogen illustreren! Voorlopig moet ik alles nog strikt geheim houden tot de dag dat het gepubliceerd wordt (normaal deze maand), dus heel binnenkort zal ik jullie eindelijk wat meer kunnen vertellen.

En daarnaast heb ik ook nog tal van kleinere, maar daarom niet minder belangrijke en superleuke, illustraties en portretten mogen maken. Dus ik kan met veel trots zeggen: ik ben goed gestart! 

En ik ben zeker nog lang niet uitgetekend! Want in 2021 staat Nestje nog steeds op het programma én een heel nieuw kinderboekproject – waarover later meer! Ik ben zeer nieuwsgierig wat 2021 verder nog in petto heeft voor ImagiNelle. Ik heb er alvast heel veel zin in!

Het is altijd heel cliché, maar ó zo waar en daarom wil ik het toch absoluut zeggen. Dit alles had ik nooit kunnen waarmaken zonder de steun, hulp en het vertrouwen die zovele mensen mij hebben gegeven, gaande van mijn klanten, mijn familie en vrienden, en in het bijzonder mijn Luc. Zonder jullie was ik nooit zo ver geraakt als ik nu sta, dus daarom uit de grond van mijn hart: Dank jullie wel! <3

My my, time flies! Today is a very important day for me. On this day, one year ago, I embarked on one of the greatest adventures of my life by starting as a freelance illustrator as a secondary profession with my own little company: ImagiNelle. And today we are already celebration its first birthday! And what a fantastic first year it has been. I honestly can't imagine a better start of my freelance life. I've already been involved in several fantastic projects that little Ellen could only dream of.

For example, I’ve had the honor to illustrate the first two books of the children's book series "Nestje - e ratteke uit de ruien" by my good friend and wonderful author Patrick Van Ouytsel, and I'm currently working on the third book!

The last few months - and the reason why I seemed to have disappeared from the globe for a long time - I also had the amazing opportunity to illustrate my first American children's book! For the time being, I'm bound to keep everything secret until the day it's published (normally this month), so very soon I'll finally be able to show you a bit more.

And besides that, I've been able to make many smaller, but no less important and super fun, illustrations and portraits. So I can say with a lot of pride: I got off to a good start!  

And I'm certainly far from finished! Because in 2021 Nestje is still scheduled, as well as a whole new children's book project - more about that later! I'm very curious what else 2021 has in store for ImagiNelle. I'm already very much looking forward to it!

It always sounds very cliché, but it is so true and that's why I absolutely want to say it. I could never have achieved all this without the support, help and trust that so many people have given me: from my clients, my family and friends, and in particular my Luc. Without you I would never have gotten as far as I am now, so from the bottom of my heart: Thank you!


«   »