• I'm currently closed for commissions. However, feel free to contact me for more information, prices, ... and/or to put you on my waiting list.
  • Momenteel ben ik gesloten voor commissies, maar contacteer me gerust voor meer informatie, prijzen, ... en/of om je op mijn wachtlijst te plaatsen.

The Adventures of Felix the Flamingo

Published on 6 November 2020 at 10:44

Ik ontving de vraag om een Amerikaans kinderboek te illustreren 'The Adventures of Felix the Flamingo', gecreëerd en geschreven door Grady Means en uitgegeven door Surrogate Press. Het was een zeer grote eer en ik heb met heel veel plezier aan de illustraties van dit boek gewerkt. Het illustreren van mijn eerste Amerikaanse kinderboek was een droom die uit is gekomen.

 

Meerderjarig worden is voor de meeste kinderen een moeilijke levensovergang, maar het kan voor veel kinderen bijzonder traumatisch zijn als ze verward zijn over hun geslacht en seksuele identiteit. Felix begint te ontdekken dat hij een ongewone vogel is, die de weg kwijt is. Gelukkig komt hij de vreemde en merkwaardige Gaylebird tegen, die hem helpt op zijn persoonlijke reis naar een geweldig leven. De avonturen van Felix de Flamingo is een verhaal voor alle kinderen (en vele volwassenen) om hen te helpen, of om hen te helpen anderen beter te waarderen die misschien een moeilijkere, geheime, vaak zeer eenzame, strijd voeren.

 

Nieuwsgierig? Je kan een kleine greep uit de illustraties vinden op mijn website The Adventures of Felix the Flamingo. Voor meer informatie en aankoop kan je terecht op
https://surrogatepress.com/felix-the-flamingo.

Let op: 'The Adventures of Felix the Flamingo' is op dit moment alleen in het Engels verkrijgbaar.


I was asked to illustrate an American children's book 'The Adventures of Felix the Flamingo', created and written by Grady Means and published by Surrogate Press. It was a great honor and I enjoyed working on the illustrations of this book. Illustrating my first American children's book was a dream come true.

Coming of age is a difficult life transition for most children, but it can be particularly traumatic for many kids confused about their gender and sexual identities. Felix begins to discover that he is an unusual bird, who has lost his way. Fortunately, he stumbles across the odd and curious Gaylebird, who helps him on his personal journey to a great life. The Adventures of Felix the Flamingo is a story for all children (and many adults) to help them along, or to help them better appreciate others who may be having a more difficult, secret, often very lonely, struggle.

Curious? You can find a selection of the illustrations on my website The Adventures of Felix the Flamingo. For more information and purchase, please visit https://surrogatepress.com/felix-the-flamingo.

Please note: 'The Adventures of Felix the Flamingo' is currently only available in English.


«   »