Privacybeleid

ImagiNelle, gevestigd te Itegem, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ImagiNelle verwerkt

ImagiNelle verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag ImagiNelle persoonsgegevens verwerkt

ImagiNelle verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
  • Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in haar webwinkel maakt ImagiNelle gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
  • Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in haar webwinkel maakt ImagiNelle gebruik van het platform van PayPal. PayPal verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. PayPal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. PayPal behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van PayPal's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. PayPal bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
 • Verzenden van haar nieuwsbrief
  • ImagiNelle verstuurt haar e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via MailChimp is verzonden zie je de ‘schrijf me uit’-link. Je ontvangt de nieuwsbrieven van ImagiNelle dan niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Als je een bestelling bij ImagiNelle plaatst is het haar taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. ImagiNelle maakt gebruik van de diensten van Bpost voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ImagiNelle je naam, adres en woonplaatsgegevens met Bpost deelt. Bpost gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Bpost onderaannemers inschakelt, stelt Bpost jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Hoe lang ImagiNelle persoonsgegevens bewaart

ImagiNelle bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

ImagiNelle verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ImagiNelle gebruikt

ImagiNelle gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ImagiNelle gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ImagiNelle hiermee haar website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ImagiNelle en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ImagiNelle een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@imaginelle.be. ImagiNelle reageert zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek.

Hoe ImagiNelle persoonsgegevens beveiligt

ImagiNelle neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@imaginelle.be

Wijzigingen in het privacybeleid

ImagiNelle behoudt te allen tijde het recht haar privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ImagiNelle reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerkt, dan brengt zij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

 • Naam onderneming: ImagiNelle (Ellen Clé)
 • Rechtsvorm: eenmanszaak
 • Ondernemingsnummer: BE 0733.964.851
 • Maatschappelijke zetel: Heibergstraat 100 • 2222 Itegem • België (geen bezoekadres)
 • E-mail: info@imaginelle.be
 • Telefoonnummer: +32 (0) 495 74 27 53